Mikroregion Miroslavsko

miroslavsko

Město Miroslav bylo po mnoho desetiletí přirozeným spádovým centrem pro okolní obce. Po revoluci v roce 1989 zvolili občané okolních obcí vlastní zastupitelstva, která šla většinou vlastní cestou. V roce 1999 iniciovalo vedení města Miroslavi schůzku starostů regionu s tím, že pokud bude zájem, stanou se porady pravidlem. Řešení společných problémů (školství, dopravní obslužnost, zaměstnanost) či předávání nabytých zkušeností ukázaly na fakt, že se jeden bez druhého těžko obejdeme. Proto bylo starosty navrženo založení dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Miroslavsko. Od začátku bylo zdůrazňováno, že s obcemi, které do svazku nevstoupí, budou samozřejmě nadále udržovány stejné vazby, jako s obcemi sdruženými. Vše záleží pouze na svobodné vůli zastupitelstev jednotlivých obcí.

  Geografická charakteristika Biogeografická diferenciace
  Ekonomická základna Aktuální stav krajiny a její využití
  Reliéf Hodnocení životního prostředí
  Geologicko podmínky Hydrologické podmínky
  Klimatické podmínky Potenciál rozvoje mikroregionu

logo eu

 

EDU Banner AktivniZona 160x160 1