Ekonomická základna

Na území mikroregionu není situován žádný větší průmyslový podnik a jeho charakter je zemědělský. Živočišná výroba se zabývá chovem skotu a vepřů na maso a mléko, zatímco v rostlinné výrobě převažuje pěstování obilovin, kukuřice, technických plodin a vinné révy. Dopravní síť je na úseku železniční dopravy realizována jednokolejnou tratí číslo 244. Pozemní komunikace mají k dispozici silnice II/397, II/400, II/413 a další nižší třídy.