Dle biogeografického členění náleží mikroregion do bioregionu 4,1a Lechovického. Potencionálně se zde vyskytují dubohabřiny, s ostrovy teplomilných i šípákových doubrav, dnes zachované částečně (promíšené s kulturními bory) a v nižších polohách již prakticky nahrazené akátinami. Typickými zástupci xerofybní flóry jsou kavyl vláskovitý, koniklec velkokvětý, ostřice nízká a drobná, hvězdnice zlatohlávek, višeň křovitá a řada druhů divizen. Fauna je bohatá zejména na hmyz (kudlanka nábožná, pakudlanka jižní, pestrokřídlec podražcový), ptačí druhy (linduška úhorní, strakapoud jižní, cvrčilka slavíková, ťuhýk rudohlavý), vyskytuje se ještěrka zelená. Menší toky náleží do pstruhového až lipanového pásma. Níže tekoucí vody náleží po parmového pásma s prvky pásma cejnového s postupně se zlepšující rybí osádkou.

logo eu
EDU Banner AktivniZona 160x160 1

 

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2022 Mikroregion Miroslavsko

Prohlášení o přístupnosti