Hodnocení životního prostředí

Kvalitní životní prostředí území je ve zmíněných ZCHÚ. Jinak převládá intenzivní zemědělství s řadou doprovodných negativ (zejména dosud příliš rozsáhlé zemědělské pozemky jsou ohroženy vodní a větrnou erozí). Čistota vod má zlepšující tendenci. Velké průmyslové zdroje znečištění v území chybí.