Miroslavský rybník patří do soustavy několika rybničních lokalit východní a jihovýchodní oblasti Znojemska. Území rybníka a jeho přilehlých vegetačních ploch leží asi  2 km jihovýchodně od města Miroslavi v rovinaté oblasti západního okraje Dyjskosvrateckého úvalu 212 m n. m. Volná vodní plocha má rozlohu 8,6 ha a od navazujícího mokřadu je oddělena propustnou zemní hrázkou. Většinou souvislý mokřadní systém s rákosovými a částečně i orobincovými a ostřicovými plochami má rozlohu kolem , ha.

Podle historických údajů se zde nacházel rybník již na přelomu 15. a 16. století, který byl součástí čtyř miroslavských rybníků. V letech 1948 - 1952 byl rybník obnoven do podoby, která dostála až do jeho odbahnění a revitalizace v roce 2005. V souvislosti s odbahněním byly z dotačního titulu Státního fondu životního prostředí současně regenerovány některé dílčí části navazujícího mokřadu v rámci Programu péče o krajinu MŽP. Tímto netradičně pojatým způsobem odbahnění byly vytvořeni izolované mokřadní plochy, které slouží výhradně zájmům ochrany přírody a jsou ideálními hnízdními biotopy pro řadu vodních a mokřadních druhů ptáků a velmi vhodné podmínky zde nachází také 10 druhů obojživelníků, včetně prioritního druhu Evropské unie - celoevropsky ohrožené kuňky ohnivé (Bombina bombina). Z dalších druhů obojživelníků zde žije čolek obecný, rosnička zelená, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan štíhlý, skokan ostronosý, skokan skřehotavý a skokan zelený.

logo eu
EDU Banner AktivniZona 160x160 1

 

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

© 2022 Mikroregion Miroslavsko

Prohlášení o přístupnosti