Rozvoj turistiky v mikroregionu Miroslavsko

V loňském roce jsme získali dotaci ve výši 173 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Rozvoj turistiky v mikroregionu Miroslavsko“, do kterého se zapojily všechny obce mikroregionu. Předmětem akce bylo vybudování turistických odpočívadel (stůl, lavice, odpadkový koš) včetně jednotného systému turistických informačních tabulí mikroregionu, který turisty provede po nejzajímavějších památkách, zajímavostech a dalších atraktivitách mikroregionu. Odpočívadla dodala firma Atypické stavby Děčín, informační tabule vyrobil Daniel Dvořák z Hostěradic. V Miroslavi je odpočívadlo umístěno na kopci Větrník v NPP Miroslavské kopce. Děkuji Jihomoravského kraji za podporu a kolegům starostům, zejména Ing. Jiřímu Balíkovi, za spolupráci a pomoc při realizaci akce.

01 02   03                                                   

logo kraj

 

Roman Volf

předseda svazku